Polityka Prywatności w ProTipster


Podczas korzystania z Platformy Protipster powierzasz nam swoje dane osobowe. Traktujemy to poważnie i upewniamy się, że twoje dane nie trafią w niepowołane ręce. Aby pomóc Ci zrozumieć naszą politykę prywatności, stworzyliśmy ten tekst.

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe oraz pliki cookie. Wyjaśnia również twoje prawa i sposób ich egzekwowania. Przetwarzane przez nas informacje będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z niniejszą polityką prywatności oraz ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE 2016/679) RODO.

Definicja pojęć w niniejszej polityce prywatności jest taka sama jak w Ogólnych Warunkach na stronie Protipster.

Protipster Ltd jest administratorem danych osobowych, przetwarzanych zgodnie z niniejszą polityką prywatności, o ile nie zaznaczono inaczej.

Będziemy otrzymywać i zbierać dane osobowe od Ciebie i od stron trzecich podczas korzystania z Platformy.

1. Dane osobowe, które nam przekazujesz:

a. Dane osobowe, które zbieramy to informacje przekazywane podczas korzystania z Platformy lub podczas kontaktu z nami. Przetworzymy następujące kategorie danych osobowych, które nam przekazujesz:

i. Podczas tworzenia konta użytkownika: adres e-mail.

ii. Gdy zdecydujesz się dodać i / lub edytować dane swojego konta użytkownika (sam decydujesz, jakie dane osobowe podać w tej sekcji): Zdjęcie profilowe, lokalizacja (kraj), preferowana waluta, Twoja nazwa użytkownika u bukmachera.

iii. Gdy zdecydujesz się spersonalizować treści serwisu (opcjonalnie): Preferowany sport i preferowany format kursów.

i.v. Kiedy chcesz wypłacić nagrodę pieniężną lub inną nagrodę za pośrednictwem naszego Sklepu: dokument tożsamości ze zdjęciem, dokument potwierdzający adres, twoje imię, nazwisko, adres. Prosimy o dokumenty potwierdzające, że jesteś prawdziwą osobą i jest to wymóg KYC (know-your-customer). Jesteśmy zobowiązani prawem do przedstawienia ich w przypadku audytu AML (przeciwko praniu brudnych pieniędzy) przeprowadzanego przez władze finansowe na Malcie, dlatego możemy przechowywać je wyłącznie w tym celu. Używamy również tych dokumentów, aby udowodnić, że masz ukończone 18 lat.

v. Jeśli skontaktujesz się z nami: Możemy poprosić o dodatkowe dane osobowe inne niż podane powyżej, aby Ci pomóc.

v.i. Kiedy subskrybujesz Premium (opcjonalnie): Twój numer telefonu. Protipster Ltd nie przechowuje ani nie przetwarza informacji o płatnościach.

2. Dane osobowe, które zbieramy:

a. Podczas korzystania z Platformy możemy gromadzić następujące kategorie danych osobowych:

i. Informacje o urządzeniu: Pliki cookie będą używane do zbierania informacji o urządzeniu, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp do Platformy, w tym o identyfikator urządzenia, geolokalizacja i adres IP.

ii. Sposób korzystania z Platformy: Zbieramy informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z Platformy m.in. jak często odwiedzasz naszą Platformę, które strony odwiedzasz na Platformie oraz na które strony przechodzisz za pośrednictwem Platformy klikając jednostki reklamowe.

3. Dane osobowe, które otrzymujemy ze źródeł zewnętrznych:

a. Przetworzymy dane osobowe, które zbieramy ze źródeł zewnętrznych. Możemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

i. Jeśli zdecydujesz się połączyć swoje konto Facebook lub Google z kontem Protipster: e-mail.

4. Jak wykorzystujemy i przechowujemy Twoje dane osobowe:

a. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, aby zapewnić Ci dostęp do Platformy i wywiązać się z naszych zobowiązań wobec Ciebie. Przetwarzamy dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne.

i. Aby utworzyć konto:

Podstawa prawna: Wypełnienie naszych zobowiązań umowne wobec Ciebie.

Kategorie danych osobowych: Zgodnie z informacją w sekcjach: 1.a, 3.a

Jak długo przechowujemy: przez kolejne 30 dni od momentu usunięcia konta.


ii. Aby udostępnić ci wszystkie części Platformy i zarządzać swoim kontem:

Podstawa prawna: Wypełnienie naszych zobowiązań umowne wobec Ciebie.

Kategorie danych osobowych: 1.a (i) - (iii), 2.a, 3.a

Jak długo przechowujemy:przez kolejne 30 dni od momentu usunięcia konta.


iii. Aby zapewnić, że treści prezentowane są w najbardziej efektywny sposób dla Ciebie i Twojego urządzenia:

Podstawa prawna: Wypełnienie naszych zobowiązań umowne wobec Ciebie.

Kategorie danych osobowych: 2.a

Jak długo przechowujemy:przez czas trwania sesji.


iv. Aby dostarczyć Ci treści i oferty, takie jak bonusy, darmowe zakłady i promocje, które uważamy za istotne dla Ciebie:

Podstawa prawna: Wypełnienie naszych zobowiązań umowne wobec Ciebie.

Kategorie danych osobowych: 1.a (i) - (iii), 2.a, 3.a

Jak długo przechowujemy:przez kolejne 30 dni od momentu usunięcia konta.


v. Aby zapewnić obsługę klienta:

Podstawa prawna: Wypełnienie naszych zobowiązań umowne wobec Ciebie.

Kategorie danych osobowych: 1.a (v)

Jak długo przechowujemy: Tak długo, jak to konieczne, aby ci pomóc.


vi. Aby zrozumieć zachowanie i preferencje użytkowników:

Podstawa prawna: Wypełnienie naszych zobowiązań umowne wobec Ciebie.

Kategorie danych osobowych: 1.a (ii) - (iii), 2.a (ii)

Jak długo przechowujemy:przez kolejne 30 dni od momentu usunięcia konta.


vii. Aby ulepszać platformę, do ogólnych celów rozwoju działalności oraz do opracowania nowych produktów i funkcji:

Podstawa prawna: Dążenie do uzasadnionych interesów.

Kategorie danych osobowych: 2.a

Jak długo przechowujemy:przez kolejne 30 dni od momentu usunięcia konta.


viii. Aby przetworzyć płatność nagród:

Podstawa prawna: Wypełnienie naszych zobowiązań umowne wobec Ciebie.

Kategorie danych osobowych: 1.a (iv)

Jak długo przechowujemy:przez kolejne 30 dni od momentu usunięcia konta.


ix. Aby zarządzać płatnościami i fakturami stron trzecich:

Podstawa prawna: Wypełnienie naszych zobowiązań umowne wobec Ciebie.

Kategorie danych osobowych: 1.a (iv)

Jak długo przechowujemy:przez kolejne 30 dni od momentu usunięcia konta.


b. Twoje dane osobowe zostaną przez nas usunięte, gdy przetwarzanie nie jest już konieczne do celów określonych powyżej, maksymalnie przez 30 dni od usunięcia konta.

5. Usługodawcy:

a. Korzystamy z usługodawców w celu zapewnienia poprawnego działania Platformy. W takim przypadku możemy przekazać Twoje dane osobowe usługodawcom w celu realizacji naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie i dla innych celów opisanych w niniejszej polityce prywatności. Korzystamy z następujących usługodawców:


i. One Signal:

Kraj USA

Usługa Powiadomienia przeglądarki


ii. Customer i.o:

Kraj USA

Usługa Wywoływane wiadomości promocyjne email, segmentacja użytkowników


iii. Yandex Metrica:

Kraj: Rosja

Usługa Narzędzia do analizy ruchu i statystyki


iv. Google Inc. (Google Analytics):

Kraj: EU / USA

Usługa Narzędzia do analizy ruchu i statystyki


v. User Voice:

Kraj: USA

Usługa: Obsługa klienta


b. Niektórzy z usługodawców, którym udostępniamy Twoje dane osobowe, znajdują się poza UE / EOG (w kraju trzecim). W zależności od tego, z której części Platformy korzystasz, Twoje dane osobowe mogą zostać przesłane do Stanów Zjednoczonych. Czyniąc to, zobowiązujemy się do ochrony Twoich danych i przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych, dlatego też wprowadzamy odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony Twoich danych osobowych, takich jak standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej.

c. Możemy ujawnić niezbędne dane osobowe organom takim jak policja, organy podatkowe lub inne organy, jeżeli jest to wymagane prawem lub wyraziłeś na to zgodę. Przykładowym powodem ujawnienia danych może być przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

6. Cookies (ciasteczka)

a. Wykorzystujemy pliki cookie (ciasteczka), aby usprawnić i ułatwić korzystanie z naszych usług oraz aby tworzyć statystyki, dotyczące korzystania z Platformy. Cookie (ciasteczko) to mały plik tekstowy, zawierający informacje, które są zapisywane na Twoim urządzeniu. Używamy dwóch rodzajów plików cookie (ciasteczek), plików cookie sesji, które wygasają po zamknięciu przeglądarki, oraz trwałych plików cookie, które są przechowywane do czasu wygaśnięcia.

b. Jeśli nie chcesz akceptować plików cookie, możesz dostosować ustawienia przeglądarki internetowej, aby nie akceptować plików cookie lub aby wskazać, kiedy plik cookie jest używany. Pamiętaj, że wyłączenie plików cookie może spowodować, że niektóre funkcje Platformy mogą nie działać poprawnie.

.

7. Twoje prawa:

a. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych. Dlatego możesz poprosić o transkrypcję zapisów, jeśli chcesz poznać i zweryfikować swoje dane osobowe, przechowywane i przetwarzane przez nas. Żądanie musi zostać złożone na piśmie, łącznie z weryfikacją Ciebie i przesłane na poniższy adres.

b. Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że twoje dane osobowe są poprawne i aktualne. Masz prawo do poprawiania niedokładnych lub niekompletnych informacji o sobie. Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe przechowywane przez nas są nieprawidłowe, powiadom nas i przekaż nam prawidłowe dane.

c. Masz prawo zażądać usunięcia Twoich danych osobowych, o ile te dane osobowe nie są już potrzebne do celu, w jakim zostały zebrane ("prawo do bycia zapomnianym"). Jednak niektóre zobowiązania prawne uniemożliwiają nam natychmiastowe usunięcie wszystkich danych użytkownika, takich jak obowiązki w zakresie przepisów księgowych, przepisów podatkowych i przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Dane, które muszą być zachowane z powodów prawnych, zostaną zablokowane w celu innym niż spełnienie takich wymogów prawnych.

d. Masz prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Może to spowodować, że nie będziesz już mógł korzystać z Platformy. Jeśli wyrazisz sprzeciw, zatrzymamy przetwarzanie Twoich danych osobowych.

e. Masz prawo do przenoszenia danych. Jeśli chcesz skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych informacji.

f.Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych, skontaktuj się z nami.

8. Bezpieczeństwo:

a. Używamy odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, aby zapewnić, że twoje dane osobowe nie zostaną wykorzystane, zagubione lub bezprawnie użyte. Dajemy tylko dostęp do twoich danych osobowych tym pracownikom, którzy tego wymagają, aby zapewnić poprawne działanie Platformy.

9. Aktualizacje do tej polityki:

a. Możemy aktualizować tę politykę prywatności. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany, powiadomimy Cię o zmianach za pośrednictwem Platformy lub za pomocą innych środków, takich jak poczta e-mail. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, korzystając z Platformy po takim powiadomieniu, akceptujesz aktualizacje.

b. Zachęcamy do okresowego przeglądu niniejszej polityki prywatności w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności.

10. Informacje kontaktowe:

a. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych, pytań, reklamacji lub roszczeń, skontaktuj się z nami:


Email: Protipster Ltd


115A Msida Valley Road

BKR 9024 Birkirkara

Malta

Lub

E-mail: [email protected]

* * * * *