Ogólne warunki

Pisząc nasze Ogólne Warunki staraliśmy się, aby były opisane krótko i przystępnie. Są oczywiście pewne kwestie prawne, o których musieliśmy wspomnieć. Struktura dokumentu została przygotowana w sposób umożliwiający odnoszenie się do niektórych jego części w innych miejscach na naszej stronie. Unikaliśmy trudnego do zrozumienia języka prawniczego tam, gdzie było to możliwe.

Podsumowując, celem tego dokumentu jest poinformowanie użytkownika o tym, jak można korzystać z Platformy Protipster i jej lokalnych wariantów.

Ostatnia aktualizacja: 23.05.2018

Niniejsze Warunki ("Warunki") stanowią umowę między użytkownikiem, a firmą Protipster Ltd (nr. C 65598), spółką Maltańską. Protipster oferuje Platformę o tematyce zakładów bukmacherskich dla użytkowników poszukujących wskazówek (typów) sportowych oraz chcących publikować własne wskazówki (typy).

Niniejsze warunki regulują korzystanie z Platformy i mają zastosowanie do wszystkich użytkowników, którzy z niej korzystają.

Definicje

 • Protipster oznacza Protipster Limited.
 • Użytkownik oznacza osobę, korzystającą z platformy do wyszukiwania wskazówek (typów) sportowych lub do publikowania własnych wskazówek (typów).
 • Użytkownik Premium oznacza osobę, korzystającą z platformy i posiadającą subskrypcję Premium.
 • Firma oznacza firmę lub inny podmiot prawny, współpracujący z Protipster w celach reklamowych.
 • Platforma oznacza stronę internetową protipster.com oraz jej lokalne domeny, prowadzoną zgodnie z warunkami, aktualnie dostępnymi na stronie.
 • Warunki oznaczają niniejsze Ogólne Warunki.
 • My , Nas , Nam i Nasz oznacza Protipster.

Akceptacja warunków

 • Przed skorzystaniem z naszych usług, świadczonych za pośrednictwem Platformy, Użytkownik musi przeczytać, zrozumieć i zaakceptować Warunki. Zaznaczając pole "Akceptuję ogólne warunki" podczas rejestracji konta, Użytkownik wyraża zgodę na ścisłe przestrzeganie Warunków i jest prawnie związany z Warunkami w odniesieniu do nas.
 • Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na Warunki lub dowolną ich zaktualizowaną wersję, nie może korzystać z Platformy.
 • Użytkownik ma dostęp do najnowszej wersji niniejszych Warunków w dowolnym momencie na Platformie.

Tworzenie konta

 • Aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcjonalności Platformy, Użytkownik musi utworzyć konto.
 • Użytkownik jest odpowiedzialny za podanie dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji w związku z rejestracją. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podane szczegóły konta są prawdziwe i poprawne oraz że w razie potrzeby Użytkownik zaktualizuje dane swojego konta, aby pozostały one aktualne.
 • Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swoich danych logowania do Platformy. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieautoryzowane użycie konta Użytkownika.
 • Jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że Użytkownik korzysta z multikonta - na podstawie schematu typowania, adresu IP, lokalizacji i zachowań zastrzegamy sobie możliwość usunięcia lub przeniesienia nagród tego użytkownika lub nawet nałożenie permanentnego bana na jego wszystkie konta.

Korzystanie z platformy

 • Korzystając ze strony protipster.com oraz jej lokalnych wersji, dajesz Nam niewyłączną, ogólnoświatową, nieodpłatną, nieodwołalną licencję na używanie, publikowanie, modyfikowanie, kopiowanie i udostępnianie wskazówek (typów) bukmacherskich oraz treści za pośrednictwem dowolnych mediów. Udostępniasz także tę samą licencję w tych samych celach podmiotom trzecim z którymi współpracujemy.
 • Celem platformy jest dostarczenie informacji o zakładach bukmacherskich oraz umożliwienie użytkownikom publikowania własnych wskazówek (typów) sportowych i dzielenia się nimi ze społecznością Protipster.
 • Użytkownik może wyświetlać dostępne reklamy, stworzone przez Firmę lub Protipstera w imieniu Firmy, publikowane na Platformie. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie odpowiednich przepisów i regulacji obowiązujących w jego kraju/regionie.
 • Protipster nie jest częścią żadnej umowy między Użytkownikiem a Firmą. Jeśli Użytkownik zarejestruje konto w Firmie, Użytkownik podlega zasadom i warunkom Firmy, stosownie do przypadku. Zdecydowanie zalecamy, aby Użytkownik zapoznał się z regulaminem Firmy przed zarejestrowaniem konta.
 • Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Platformy zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami oraz w sposób, który nie spowoduje szkody dla Protipster lub osób trzecich. Ponadto, Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie treści przez siebie komunikowane bądź publikowane i zaświadcza, że nie naruszają one żadnych obowiązujących w danym kraju/regionie przepisów lub regulacji.
 • Użytkownik nie może używać Platformy do komunikowania lub publikowania informacji naruszających czyjeś prawa (prawa autorskie, znak towarowy lub inne prawo własności intelektualnej), informacji, które mogą naruszać integralność, zastraszanie lub obrażanie innej osoby, informacji, które mogą posiadać znamiona kryminalne lub zawierać treści niedozwolone przez żadne obowiązujące prawo lub regulacje (na przykład dyskryminacja i / lub agresja rasowa).

Wyzwania, konkursy i nagrody

 • Wszystkie decyzje podejmowane przez Protipster, dotyczące zasad i wyzwań są ostateczne, a korespondencja nie będzie prowadzona.
 • Aby móc wygrać wyzwanie, musisz spełnić wymagania wymienione w opisie wyzwania.
 • ProTipster posiada przedmioty na swojej stronie Sklepu, które mogą być wykorzystane przez Użytkowników. Protipster wypłaca nagrody pieniężne za pośrednictwem Bitcoin (BTC). Obowiązkiem każdego członka jest sprawdzenie, czy mogą korzystać z Bitcoin (BTC).
 • Nieletni lub obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki nie są uprawnieni do otrzymania nagrody pieniężnej.
 • ProTipster poprosi o dokumenty potwierdzające tożsamość oraz adres, aby spełnić wymagania KYC.
 • Nagrody zostaną przyznane wyłącznie rzeczywistym osobom. Zarówno portfel Bitcoin, jak i konto ProTipster muszą być zarejestrowane na tę samą osobę, której dokumenty są przekazywane do Protipster.

Opłaty i płatności

 • Użytkownicy mogą bezpłatnie korzystać z Platformy, ale niektóre funkcje i wskazówki (typy) są dostępne tylko dla Użytkowników Premium.
 • Protipster umożliwia 15-dniowy, bezpłatny okres próbny dla wszystkich ważnych subskrypcji Premium rozpoczętych za pomocą karty kredytowej. Użytkownicy mogą anulować subskrypcję Premium w dowolnym momencie bez żadnych płatności w ciągu 15-dniowego okresu próbnego. Jeżeli po zakończeniu okresu próbnego użytkownik nie anulował subskrypcji, Protipster pobiera stałą opłatę abonamentową w wysokości 9,95 EUR miesięcznie, dopóki użytkownik nie anuluje subskrypcji.
 • Aby skorzystać z subskrypcji jako Użytkownik Premium, musisz mieć ukończone 18 lat.
 • Protipster nie gwarantuje dostarczania treści ani zakupów za pośrednictwem subskrypcji Premium w inny sposób niż protipster.com i jego lokalne wersje.
 • Protipster nie ma zautomatyzowanej polityki zwrotu opłat za subskrypcję Premium. Jeśli uważasz, że powinieneś otrzymać zwrot pieniędzy, skontaktuj się z nami przez e-mail - [email protected].

Prywatność

 • Zobowiązujemy się do zachowania prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych. Przekazane nam dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (EU 2016/679), RODO.
 • Przeczytaj Politykę prywatności, aby uzyskać więcej informacji.

Czas trwania i zakończenie

 • Niniejsze Warunki zaczną obowiązywać, gdy Użytkownik zarejestruje konto i będą ważne do odwołania. Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć swoje konto na Platformie, tym samym pozbawiając Użytkownika prawa do korzystania z Platformy. Warunki będą obowiązywały do momentu zamknięcia konta Użytkownika.
 • Zastrzegamy sobie prawo do (według naszego wyłącznego uznania) zamknięcia konta Użytkownika i prawa do korzystania z Platformy bez żadnej odpowiedzialności ekonomicznej lub innej w stosunku do Użytkownika.
 • Jeśli konto użytkownika zostanie zamknięte, możemy według własnego uznania usunąć wszelkie dane, dotyczące korzystania z Platformy przez użytkownika.

Brak gwarancji

 • Protipster udostępnia platformę dla Użytkowników, publikujących za jej pośrednictwem swoje wskazówki (typy) bukmacherskie, a odwiedzający decydują się na korzystanie z tych informacji na własne ryzyko - nigdy nie sugerujemy, abyś postępował zgodnie z tymi wskazówkami i nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie straty finansowe, które możesz ponieść, stosując się do tych wskazówek (typów).
 • Platforma i wszelkie treści zawarte i udostępnione za pośrednictwem Platformy, w tym tekst, grafika, informacje, linki lub inne elementy, są wyświetlane i dostarczane w sposób bezpośredni.
 • Nie udzielamy żadnych gwarancji dotyczących platformy, w tym między innymi dostępności platformy. Nie gwarantujemy dokładności, kompletności ani przydatności jakichkolwiek informacji lub treści dostarczanych za pośrednictwem Platformy. Nie gwarantujemy, że korzystanie z Platformy będzie bezpieczne, nieprzerwane, zawsze dostępne, wolne od błędów lub spełniające wszelkie wymagania, lub że wszelkie usterki na Platformie zostaną naprawione. Ponadto nie gwarantujemy, że otrzymasz jakiekolwiek wygrane lub inne dobra od jakiejkolwiek Firmy za pośrednictwem Platformy.

Ograniczenie odpowiedzialności

 • Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, żądania lub szkody, bezpośrednie lub pośrednie, wszelkiego rodzaju i natury, wynikające lub w jakikolwiek sposób związane z Platformą. Użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na nieszkodliwość roszczeń, kontrowersji lub szkód, które mogą wyniknąć z jakiegokolwiek sporu między Użytkownikiem a dowolną Firmą lub stronami trzecimi.

Odszkodowanie

 • Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i chronić nas przed wszelkimi roszczeniami, stratami, wydatkami lub żądaniami odpowiedzialności, w tym działanie botów, nie ograniczając się do kosztów obsługi prawnej i kosztów związanych z roszczeniami wynikającymi z korzystania przez Użytkownika z Platformy i / lub naruszenia Warunków przez Użytkownika.

Pozostałe

 • Protipster nie jest witryną hazardową i nie oferuje użytkownikom żadnych form hazardu.
 • Zastrzegamy sobie prawo do (bez wcześniejszego powiadomienia i bez odszkodowania) usunięcia wszelkich treści, które uważamy za nieprzyzwoite, zawierających nieodpowiednie materiały i / lub w jakikolwiek inny sposób mogących naruszać Warunki, obowiązujące prawa i przepisy i / lub mogą naruszać czyjeś prawa własności intelektualnej w jakikolwiek sposób.
 • Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji Warunków w dowolnym czasie, według własnego uznania. Powiadomimy Użytkownika e-mailem lub za pośrednictwem powiadomienia na Platformie 7 dni wcześniej, o wszelkich niekorzystnych zmianach, które stają się skuteczne. Dalsze korzystanie z Platformy przez użytkownika po takim powiadomieniu stanowi zgodę Użytkownika na zaktualizowane Warunki.
 • Użytkownik nie jest uprawniony do przeniesienia ani cesji jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z Warunków bez uprzedniej pisemnej zgody od Protipster, jeśli nie jest to wyraźnie dozwolone na mocy Warunków.
 • Mamy prawo, bez wcześniejszego uzyskania zgody, do przeniesienia Warunków na inną firmę z tej samej grupy firmowej, co Protipster, lub strony trzeciej w związku z przeniesieniem wszystkich wszystkich aktywów Protipster.
 • Jeśli jakakolwiek część, termin lub postanowienia Warunków zostaną uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność pozostałej części Warunków. Wszelkie zaniechania egzekwowania przez nas praw, wynikających z Warunków nie będą uważane za zrzeczenie się tych praw. WSZELKIE POSTANOWIENIA, DOTYCZĄCE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ ROSZCZEŃ POZOSTAJĄ W MOCY NAWET PO USUNIĘCIU KONTA UŻYTKOWNIKA.
 • Warunki stanowią całość porozumienia między Użytkownikiem a Protipster w zakresie wszystkich kwestii, do których odnoszą się Warunki.

Obowiązujące prawo i miejsce

 • Niniejsze warunki będą interpretowane zgodnie z prawem Malty i będą regulowane przez prawo tego kraju, bez względu na konflikt z innymi przepisami.
 • Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia wynikające z niniejszych Warunków lub w związku z nimi będą ostatecznie rozstrzygane przez sądy na Malcie.

Informacje kontaktowe

Jeśli Użytkownik ma jakiekolwiek pytania dotyczące Warunków lub jakiekolwiek pytania, skargi lub roszczenia, prosimy o kontakt:


Drogą pocztową na adres: Protipster Ltd

115A Msida Valley Road BKR 9024 Birkirkara / Malta

lub

przez e-mail: [email protected]

* * * * *